Kodin ja koulun yhteistyö lapsen koulunkäynnin tukena

Pia Kola-Torvisen kanssa kodin ja koulun yhteistyöstä keskustelemassa Ulla Siimes ja Marjo Rissanen. Miten vanhempien rooli lapsen oppimisen tukena on muuttunut viime vuosina? Miten koulut voisivat kannustaa vanhempia lähtemään mukaan koulun toimintaan ja tuoda koulun pedagogiikkaa näkyväksi vanhemmille?

Jakso on nauhoitettu alkukeväästä ennen kuin koululaiset siirtyivät etäopetukseen.

Jatka lukemista ”Kodin ja koulun yhteistyö lapsen koulunkäynnin tukena”

Kuinka kokeilemalla tehdään kaikille hyvää koulua?

Suomalainen opetus on hyvällä tasolla, mutta muuttuvassa maailmassa oppimisen ja koulun on uudistuttava. Voisiko kokeileva kehittäminen olla uudenlainen tapa tehdä koulutyötä? Millaisia oppeja kokeiluohjelmista on saatu? Pia Kola-Torvisen kanssa keskustelemassa Valpuri Kurppa Kokeilukeskuksesta, Suvi Koivumäki ja Pirkko-Liisa Aatola Nokian kaupungilta.

Jatka lukemista ”Kuinka kokeilemalla tehdään kaikille hyvää koulua?”

Miten oppimisen ja koulunkäynnin tuki todentuu suomalaisessa perusopetuksessa?

Oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Mutta toteutuuko tuki koko maassa yhteisin periaattein, ja miten se varmistetaan? Millaiset ratkaisut auttavat opettajia tuen antamisessa ja vähentävät työn kuormitusta? Oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Pia Kola-Torvisen kanssa keskustelemassa erityisopettaja  Anne Salovesi Helsingistä ja kehittämispäällikkö Jaakko Salo OAJ:sta.

Jatka lukemista ”Miten oppimisen ja koulunkäynnin tuki todentuu suomalaisessa perusopetuksessa?”