Kategoria: Intohimona oppiminen!

 • Kodin ja koulun yhteistyö lapsen koulunkäynnin tukena

  Kodin ja koulun yhteistyö lapsen koulunkäynnin tukena

  Pia Kola-Torvisen kanssa kodin ja koulun yhteistyöstä keskustelemassa Ulla Siimes ja Marjo Rissanen. Miten vanhempien rooli lapsen oppimisen tukena on muuttunut viime vuosina? Miten koulut voisivat kannustaa vanhempia lähtemään mukaan koulun toimintaan ja tuoda koulun pedagogiikkaa näkyväksi vanhemmille? Jakso on nauhoitettu alkukeväästä ennen kuin koululaiset siirtyivät etäopetukseen.

 • Kuinka kokeilemalla tehdään kaikille hyvää koulua?

  Kuinka kokeilemalla tehdään kaikille hyvää koulua?

  Suomalainen opetus on hyvällä tasolla, mutta muuttuvassa maailmassa oppimisen ja koulun on uudistuttava. Voisiko kokeileva kehittäminen olla uudenlainen tapa tehdä koulutyötä? Millaisia oppeja kokeiluohjelmista on saatu? Pia Kola-Torvisen kanssa keskustelemassa Valpuri Kurppa Kokeilukeskuksesta, Suvi Koivumäki ja Pirkko-Liisa Aatola Nokian kaupungilta.

 • Miten oppimisen ja koulunkäynnin tuki todentuu suomalaisessa perusopetuksessa?

  Miten oppimisen ja koulunkäynnin tuki todentuu suomalaisessa perusopetuksessa?

  Oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Mutta toteutuuko tuki koko maassa yhteisin periaattein, ja miten se varmistetaan? Millaiset ratkaisut auttavat opettajia tuen antamisessa ja vähentävät työn kuormitusta? Oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Pia Kola-Torvisen kanssa keskustelemassa erityisopettaja  Anne Salovesi Helsingistä ja kehittämispäällikkö Jaakko Salo OAJ:sta.

 • Mikä rakentaa suomalaisen koulutuksen luottamusta?

  Mikä rakentaa suomalaisen koulutuksen luottamusta?

  Luottamus on suomalaisen koulutusjärjestelmän perusta. Mutta miten sitä rakennetaan koulutusuudistuksissa? Millaisen punninnan edessä kunnat ovat, kun lapsimäärät vähenevät? Luottamuksesta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä Pia Kola-Torvisen kanssa keskustelemassa erityisasiantuntija Mari Sjöström Kuntaliitosta ja opetusneuvos Leena Nissilä Opetushallituksesta.

 • Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä – millaista on johtaa koulua vuonna 2020?

  Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä – millaista on johtaa koulua vuonna 2020?

  Millaista johtajuutta tarvitaan? Mitä mahdollisuuksia yhteisjohtaminen tuo? Koulun ja oppimisen johtamisesta sekä johtamisen merkityksestä hyvinvoinnin edistäjänä Pia Kola-Torvisen kanssa keskustelee rehtori Vesa Äyräs.

 • Tasa-arvoinen peruskoulu – mikä sitä haastaa?

  Tasa-arvoinen peruskoulu – mikä sitä haastaa?

  Miten koulu voisi paremmin ottaa huomioon lasten ja nuorten erilaiset lähtökohdat ja varmistaa tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia? Pia Kola-Torvisen kanssa aiheesta keskustelevat pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja professori emeritus Jouni Välijärvi.