Kriisissä ei saa karata kammioon

Palkittu-podcastissa keskustellaan henkilöstöjohtamisesta ja palkitsemisesta poikkeusaikoina. Mandatum Lifen Sini Jämsénin vieraana studiossa on Tokmannin henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen.

Tokmanni on saanut kiitosta johtamiskäytännöistä koronapandemian aikana. Huuskonen pitää tärkeänä, että johto on kriisitilanteessa koko ajan henkilöstön pulssilla ja lähellä. Huomiota on kiinnitetty myös palkitsemiseen: henkilöstöä on kiitetty ja palkittu venymisestä ja sitoutumisesta poikkeustilanteessa.

Tokmanni teki myös merkittäviä uudistuksia palkitsemiseen vuosien 2017 ja 2018 aikana. Taustalla oli vaatimaton myynnin kasvu, jolloin yrityksessä ymmärrettiin, että koko henkilöstön panosta kasvuun tarvitaan. Tavoitteeksi otettiin 10 prosentin kasvu, ja koko henkilöstö tuli mukaan palkitsemisjärjestelmän piiriin.

Millaisia palkkioita Tokmannilla on jaettu korona-aikana? Miten viestinnässä onnistuttiin? Entä miten kävi myynnin kasvutavoitteelle?

Jatka lukemista ”Kriisissä ei saa karata kammioon”

Pidä tavoitteista kiinni ja johda tuottavasti

Suomalaisissa yrityksissä tapaa paljon erinomaista johtamista, mutta parannettavaa on. Henkilöstötuottavuuden ja johtamisen tutkija ja kehittäjä Ossi Aura arvioi, että Suomessa voitaisiin saavuttaa jopa 9 miljardin euron lisäys yritysten käyttökatteissa johtamiseen panostamalla. Tutkimusten mukaan hyvä johtaminen on selkeästi yhteydessä tuottavuuteen.

Johtaminen on laaja kokonaisuus, jossa tavoitteiden asetannalla, palautteella ja palkitsemisella on iso rooli. Mitä erinomainen johtaminen ja tuottavuuden lisääminen vaatii johtamisketjuilta ja esimiehiltä? Kuka tekee tuloksen yrityksissä?

Aiheesta keskustelevat Palkittu-podcastissa Mandatum Lifen palkitsemispalveluiden johtaja Kiisa Hulkko-Nyman ja tutkija Ossi Aura.

Jatka lukemista ”Pidä tavoitteista kiinni ja johda tuottavasti”

Kannusta työntekijää sijoittamaan tulevaisuuteen

Tulevaisuuteen varautuminen sijoittamalla on alkanut kiinnostaa myös suomalaisia, vaikka meillä on perinteisesti luotettu enemmän pankkitileihin ja yhteiskuntaan. Työnantajilla on merkittävä mahdollisuus tukea työntekijöitä taloudellisessa varautumisessa.

Palkittu-podcastissa pureudutaan siihen, miten työntekijän taloudellinen turva hyödyttää myös työnantajaa ja miten työnantaja voi palkitsemisen keinoin kiinnittää huomiota työntekijän talouteen. Visa Korhosen vieraana studiossa on Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi. Kuinka suomalaisten asenteet varautumiseen ja sijoittamiseen ovat muuttuneet? Entä miksi sijoittaminen henkilöstö- tai palkkiorahaston kautta on fiksua varautumista?

Jatka lukemista ”Kannusta työntekijää sijoittamaan tulevaisuuteen”

Hyvinvointi on muutakin kuin liikuntaa

Palkittu-podcastin kymmenennen jakson vieras, Onnia Servicen perustaja ja valmentaja Katriina Karkulehto on erikoistunut hyvinvoinnin johtamiseen. Hyvinvoinnilla ja palkitsemisella on kuitenkin varsin paljon yhteistä, ja kaiken takana on systemaattinen esimiestyö – sekä hyvinvoiva esimies. Miten henkistä hyvinvointia johdetaan ja miten palkitseminen edistää sisäistä motivaatiota? Muun muassa näitä asioita Mandatum Lifen palkitsemiskonsultti Noora Marttinen pääsee kysymään Karkulehdolta.

Jatka lukemista ”Hyvinvointi on muutakin kuin liikuntaa”

Työyhteisön tuki palkitsee myös freelanceria ja yrittäjää

Työsuhteinen työntekijä, keikkatyöläinen, freelancer, kevytyrittäjä, franchise-yrittäjä, yrittäjä. Skaala on laaja, ja nykyään yhä on tavallisempaa olla jotakin muuta kuin perinteinen työsuhteessa oleva työntekijä tai yksityisyrittäjä. Miten franchise-yrittäjää sitoutetaan ja kannustetaan kohti tavoitteita? Entä miten freelance-työntekijä istuu projektitiimiin?

Aiheesta keskustelevat Markku Kosonen, MRoom-ketjun emoyhtiön toimitusjohtaja, sekä Dijana Soininen, CPO, Mirum Agency. Jakson juontaa Mandatum Lifen Roosa Kohvakka.

Jatka lukemista ”Työyhteisön tuki palkitsee myös freelanceria ja yrittäjää”

Viritä vastuullisuus osaksi kaikkea liiketoimintaa

Palkittu-podcastin kahdeksannessa jaksossa keskustellaan vastuullisesta palkitsemisesta. Palkitsemispalveluiden liiketoimintajohtaja Kiisa Hulkko-Nymanin vieraana ovat Nesteen henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja Hannele Jakosuo-Jansson ja Aalto-yliopiston professori Seppo Ikäheimo.

Jaksossa Jakosuo-Jansson kertoo, kuinka Neste on vienyt vastuullisuuden ruohonjuuritasolle ja mukaan koko organisaation palkitsemisjärjestelmään. Ikäheimo taas kertoo, mitä tutkimus sanoo vastuullisesta palkitsemista ja mikä vastuullisen palkitsemisen tila on nyt Suomessa ja maailmalla.

Lopuksi kuullaan, mitä askeleita vastuullisesta palkitsemisesta kiinnostuneen organisaation on syytä seuraavaksi ottaa.

Jatka lukemista ”Viritä vastuullisuus osaksi kaikkea liiketoimintaa”

Monimuotoiset tiimit ymmärtävät asiakasta

Palkittu-podcastin seitsemännessä jaksossa keskustellaan tasa-arvosta ja monimuotoisuudesta palkitsemisessa ja johtamisessa. Palkitsemiskonsultti Sini Jämsénin vieraana on Includia Leadershipin toimitusjohtaja ja tutkija Jonna Louvrier.

Louvrierin mukaan monimuotoisuus työelämässä tarkoittaa tänä päivänä sitä, että otetaan huomioon ihmisten erilaiset sosiaaliset identiteetit ja se, miten ne vaikuttavat eri tilanteissa.

Monimuotoiset organisaatiot ja tiimit ymmärtävät paremmin markkinoita ja kohderyhmiä, jotka nykyaikana ovat joka tapauksessa monimuotoisia. Erilaiset ihmiset tuovat pöytään erilaisia näkemyksiä, minkä on todettu tuottavan enemmän ja parempia innovaatioita.

Mikä monimuotoisuuden tilanne on nyt Suomessa? Entä maailmalla? Miten lähteä edistämään tasa-arvoa ja monimuotoisuutta omassa organisaatiossa?

Jatka lukemista ”Monimuotoiset tiimit ymmärtävät asiakasta”

Töitä tehdään rakkaudest lajiin – ja rahan takii

Palkittu-podcastin kuudennessa jaksossa pureudutaan työmotivaatioon ja sen lähteisiin.

Mitä työmotivaatiolla tarkoitetaan? Minkälaisista asioista työmotivaatio syntyy? Mikä on rahallisen palkitsemisen rooli tässä kokonaisuudessa?

Yksi johtamisen ja työelämätutkimuksen ikuisuuskysymyksistä lienee, mikä ihmisiä motivoi ja toisaalta miten ihmisiä voi motivoida työssään. Entä saako ihminen käydä töissä vain rahan takia?

Palkittu-podcastissa Johanna Maaniemen vieraana on pitkän linjan tutkija ja kehittäjä, yliopistolehtori ja maisteriohjelman johtaja Anu Hakonen Vaasan yliopistosta. Hän paljastaa vinkkinsä yrityksille ja organisaatioilla, jotka pohtivat henkilöstön motivointiin liittyviä kysymyksiä sisäisen ja ulkoisen motivaation näkökulmasta.

Jatka lukemista ”Töitä tehdään rakkaudest lajiin – ja rahan takii”

Ota spontaani kiitos osaksi palkitsemisesta

Palkittu-podcastin viidennässä jaksossa keskustellaan pika- ja kertapalkitsemista. Niillä tarkoitetaan joustavia ja nopeita tapoja palkita työntekijöitä hyvästä työsuorituksesta.

Miten siis ottaa pikapalkitseminen mukaan organisaation strategiaan? Mitä toimiva pikapalkitseminen vaatii?

Jaksossa Efiman toimitusjohtaja Tero Salminen ja HR Ennakkoverokonsultointi Oy:n Jarkko Kuusinen kertovat, miten he ovat olleet tekemisissä pika- ja kertapalkitsemisen kanssa. Lisäksi jaksossa pohditaan, miten rakentaa hyviä pikapalkitsemisen käytänteitä.
Jatka lukemista ”Ota spontaani kiitos osaksi palkitsemisesta”

Palkka-avoimuus vaatii muutakin kuin avoimet palkat

Palkittu-podcastin neljännessä jaksossa pohditaan palkkauksen avoimuutta, jolla tavallisesti tarkoitetaan tietoa palkkojen määräytymisperusteista.

Eräät yritykset ovat kuitenkin uskaltautuneet avaamaan kaikkien palkat julkisiksi. Mitä tämänkaltainen malli vaatii organisaatiolta? Miten palkkoja hallitaan niiden ollessa julkisia? Entä kenelle malli oikeastaan sopii?

Jaksossa ohjelmistoyritys Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen kertoo, miksi yritys päätyi avaamaan palkat julkiseksi ja mitä siitä seurasi. Jakson juontaa Mandatum Lifen palkitsemiskonsultti Johanna Maaniemi.
Jatka lukemista ”Palkka-avoimuus vaatii muutakin kuin avoimet palkat”